สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 21566  เวลา 09.00 น.  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่ 11/2566  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ