นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 1 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา