ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรณีนักเรียนประสบภาวะยากลำบาก

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชย.3 (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวนักเรียน กรณีนักเรียนประสบภาวะยากลำบาก พร้อมนำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้กับนักเรียน ราย เด็กชายเสน่ห์ เข็มมะลัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ