พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)ของศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพปชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ส.อ.สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชย.3 และนางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ของศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ  สถานีตำรวจภูธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ไม่พบเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
และให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวไปลอยกระทงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองอย่างไรและป้องกันเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งสอนนักเรียนสืบสานวัฒนธรรมของไทย สร้างความตระหนักและเฝ้าระวังแก่นักเรียน ผู้ปกครองถึงความปลอดภัย เช่น ระวังตกน้ำ อย่าเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ การเดินทางระมัดระวังขับขี่ยานพาหนะ ป้องกันเหตุชู้สาว อย่างเคร่งครัด