สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสมใจ ผิวสา,นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล,ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมีนายธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รอง เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3