สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  โดยมีนายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ มี ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ  เพื่อร่วมพิจารณาเกี่ยวกับกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามความจำเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา