ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนขนาดเล็กได้รับทราบการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่จาก สพฐ. และนำไปปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒