สืบสาน หัตถศิลป์ ถิ่นไทเลย สพป.เลย เขต 3

สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28-30
พฤศจิกายน 2566

🚩วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้แสดงออกถความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวมถึงแสดงผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมของนักเรียนพร้อมทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3