สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นางสาวสมจิตร  ไทยนกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางประดับ  ฤทธิไกร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,  นางวราณี  เดชค้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,  ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1