สพป.ระนอง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มหรือตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนำนโยบายการศึกษาไปสู่ปฏิบัติทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา