ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน และนายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ ปักโคทานัง นางจุติมาพร เชียงกาศึกษานิเทศก์ นายธีระนัย ไม้สูงเนิน นักวิชการการศึกษา เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โดยมี นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานฯ (มณีรัตน์ ปักโคทานัง : ภาพ)