สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก และประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๖๐ คน ลงมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบ Video Conference โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน ๖๐ คน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒