สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอุบล หนูมาก , นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน และโรงเรียนวัดท่าดินแดงโดย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้กล่าวให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย