สพป.ราชบุรี เขต 1 รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. โดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อม นายสมัคร โสระมรรค นายรัชพงศ์ คงนวมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 และต่อด้วย เวลา 09.00 น. การประชุม รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 38/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1