ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารในจังหวัดราชบุรี และขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี