สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  เพื่อวางแผนการบริหารจัดการอัตราจ้างธุรการโรงเรียน สนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่ม/ศูนย์ เครือข่ายโรงเรียน ภายใต้กรอบอัตาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2567   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ มี รอง ผอ.สพป.ชัยภมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมชี้แจงฯ มีผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดและผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนทุกคน เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ