สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเงินกองทุนสวัสดิการ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 2,000 บาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ด.ช.ทินภัทร ชำนาญ นักเรียนชั้น ป. 6  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) ซึ่งประสบอุบัติเหตุวิ่งหกล้มบริเวณลานเสาธง ทำให้กระดูกไหล่หัก  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูนำนักเรียน เข้ารับมอบเงินดังกล่าว  ในที่การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1