สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมหารือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมหารือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครี้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีอุตรา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี