สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา รร.บ้านบาโงกูโบ และ รร.บ้านแมะแซ

     วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านแมะแซ ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ตรวจสภาพอาคารเรียนที่ชำรุด พร้อมให้รายงานความเสียหายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3