โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เลยพิทย์เกมส์” ครั้งที่ 51

วันนี้ (30 พ.ย.2566) ที่ สนามกีฬาโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะสี “เลยพิทย์เกมส์” ครั้งที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ดร.กชพร มณีพงษ์ นายอาณัติ ผาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมติดตาม

และมี ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนเลยพิทยาคมได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะสีเป็นประจำทุกปี ตามคำขวัญกีฬา “ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาชีวิตด้วยกีฬา”  โดย  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคี และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน

ประกอบด้วย 4 คณะสี คือ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีม่วง 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล  เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 พฤศจิกายน 2566 หลังเวลาเลิกเรียน  และพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2566” ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา กล่าว

……………………………………………………

ชุดที่ 01 https://photos.app.goo.gl/MjEUoB2HrCw4icgbA   

ชุดที่ 02 https://photos.app.goo.gl/v4gVAigAR7ex59HBA  

ชุดที่ 03 https://photos.app.goo.gl/qmVyU8TVMdEHzzWC8

ขอบคุณภาพกิจกรรมทั้งหมด จากทีม “เลยพิทย์นิวส์” เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม