สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ