สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งก่อนเปิดการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาในสังกัด ในโครงการโรงเรียนปลอดภัย โดยบริษัทสยามสไมล์ ประกันภัยจำกัด และการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ แจ้งข้อราชการจากกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทั้ง 10 กลุ่ม ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และงานราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน