ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมเปิดศูนย์การเรียนโพธิยาลัย และเสวนา เรื่องนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ ชาญศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วม พิธีเปิด “ศูนย์การเรียนโพธิยาลัย”  ในโอกาสนี้ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ถวายใบประกาศอนุญาตการตั้งศูนย์การเรียนโพธิยาลัย แด่ พระมหาอินสอน คุณวุฑโฒ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนโพธิยาลัย โดย นางหทัยรัตน์ ชาญศรี อ่านคำประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนโพธิยาลัย  และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.40 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่องนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางสังคม ดำเนินรายการโดย ThaiPBS ภาคเหนือ ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสตร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณภาพ นางสิริพร ไชยรินทร์