สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมผู้บริหารฯ และครูผู้ทำหน้าที่พัสดุ โรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 พ.ย.2566 สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน โดย สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอศรีนคร และ อำเภอทุ่งเสลี่ยม รุ่นที่ 2 อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง และ อำเภอสวรรคโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรณ…ภาพ/ข่าว)