สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางสาวภัทโรบล จันทร์ดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม และมีดร.สัจจา ฝ่ายคำตา ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting