สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางรุจิรา คงประพันธ์ , นางสาวชญาษร จรณโยธิน ศึกษานิเทศก์ และนางสาววาสนา สุวรรณโณ นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนโคกยา , โรงเรียนบ้านท่าลาด , โรงเรียนบ้านไสนายขัน และโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ โดย นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้กล่าวให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย