สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ส.ต.ต.ดร.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ได้พบปะ พูดคุยกับ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โดยฝากลูกๆ นักเรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเน้นย้ำการจัดการสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานศึกษา เช่น ห้องน้ำ อาคารเรียน และโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัยของนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ทั่วถึงและเหมาะสม ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์“สิ่งแวดล้อมดี ครูดี นักเรียนดี มีความสุข” อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหาร คณะครู ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป โดยมี นายขุนหาญ นิตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ดร.ทรรศนีย์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์