การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะ    ในระบบ DPA พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ นำโดย นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยฐานะในระบบ DPA  ผลการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษาอื่น ในเขตพื้นที่การศึกษา การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และนายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑