สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 โดยนายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 ด้านที่ 1 ด้านทักษะ วางแผนพัฒนาการศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  จำนวน  73 คนประกอบด้วย  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ  ข้าราชการบำนาญ (อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  สังกัด สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2) และคณะ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต