สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและหารือแนวทางการจัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคบังคับ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ