ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูในการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูในการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเชียงใหม่ เอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญา วิชาการวิชาชีพก้าวหน้า เทคโนโลยีนำพาสู่สากล” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่

ข่าว : ธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์