สพม. ลำปาง ลำพูน ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ม่วนใจ๋ ประจำเดือนพฤศจิกายน

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบมายให้ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขต ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ม่วนใจ๋ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบุคลากรในหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง 2 หน่วยงาน และส่งเสริมรายได้เสริมของบุคลากรในสังกัด ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน