โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ “ห้องเรียนตามความถนัดเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์”

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความพูดว่า "พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์โสตทัศนศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์"

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์โสตทัศนศึกษา นายศักดินันท์ เหมมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้อนรับ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร. ชุกรี แดสา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOC) ระหว่างห้องเรียนตามความถนัดเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักเรียนและครูตลอดจนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและส่วนรวม

ภาพ/ข่าว ปชส.โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ แท่นบรรยาย