สพป.พัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนสู่ความสำเร็จด้วยกระบวนการ PA

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนสู่ความสำเร็จด้วยกระบวนการ PA พร้อมด้วย นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสุพัตรา สิงหเสม , นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางแก้ว ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางแก้ว ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางแก้วทุกคน ทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด