สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดที่พักฯและคณะกรรมการดูแลบ้านพักราชการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดที่พักและกำหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการและคณะกรรมการดูแลบ้านพักราชการ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมพิจารณาการขอย้ายห้องพักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพิจารณาจัดสรรบุคคลเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการ  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ,กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์