สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานในตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานในตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่ และคณะกรรมการ DPA support team ระดับสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว