เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สร้างความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนตำบลหนองตาด ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความรักสามัคคี และฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน ๗ โรงเรียน แข่งขันกีฬา ๕ ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล ๑๑ คน ฟุตบอลสผม ๗ คน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ วอลเลย์บอล ตะกร้อ กรีฑา พร้อมยังมีการประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรดอีกด้วย การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)