สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงความยินดีการรายงานตัวผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พบปะแสดงความยินดีการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (กศจ.) ฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๒๓ อัตรา  ๗ กลุ่มวิชาเอก (คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ พลศึกษา ศิลปศึกษา ชีววิทยา ดนตรีสากล และวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และให้ข้อคิดครูที่บรรจุใหม่ ในการทำงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ใช้เหตุผล คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครู อย่างภาคภูมิ และมีเกียรติ ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีจิตอาสาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน