ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์”

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์” ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมหารือกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์” ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อหารือและร่วมกันพิจารณากำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์” และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านกีฬา ดังคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ “เลิศล้ำเมืองกีฬา” โดยมี ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๒๑ กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม