สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นายสมพร พุฒกาง,นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทั้ง 10 กลุ่ม ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และงานราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาคเช้า มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่.เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม,เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด และเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน เข้าร่วมประขุม ในภาคบ่าย เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่,เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน และเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3