สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขานรับนโยบายลดภาระงานโรงเรียนขนาดเล็ก

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และบูรณาการกระบวนการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษามีความเข้าใจและถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน โดย นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มการบริหารเงินและสินทรัพย์ และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ