ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

+++วันพุธ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ,นางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์,นายไกยูล เกษสุพรร์และนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมทางไกล Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และบูรณาการกระบวนงานในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล,ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน