ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา

วันพุธ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูวิชาการสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี และดิจิทัล โดยมี นายไกรยูล เกษสุพรรณ์,นายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา//ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน