รมช.ศธ. “สุรศักดิ์” พร้อมผู้บริหาร สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนภูเรือวิทยา เร่งแก้ปัญหาบ้านพักครู-นักการภารโรงขาดแคลน

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยนายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้บริหารประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะ โดยมี สิบเอก กิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายธิติพัชร์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเลย ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนภูเรือวิทยาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากการได้รับชมการนำเสนอของโรงเรียนพบว่าการปฏิบัติงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายหลักของ ศธ. คือ เรียนดี มีความสุข รวมถึงการปฏิบัติตามแนวคิด ทำดี ทำได้ ทำทันที ซึ่งเห็นได้จากการได้รับรางวัลอย่างมากมายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เช่น รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 ในส่วนของ ศธ. มีความตั้งใจที่จะลดภาระครูในด้านการปรับวิทยฐานะครู ส่งเสริมให้ครูคืนถิ่นโดยสุจริต และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาหนี้สินครู รวมถึงการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง จัดสรรอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำ

“จากการได้รับฟังรายงาน พบว่ามีปัญหาด้านอาคารและสถานที่ไม่เพียงพอ อาทิ การขาดแคลนอาคารเรียน ห้องน้ำ รวมถึงที่อยู่อาศัยของข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในนามตัวแทนของ ศธ. จะขอนำปัญหาเหล่านี้เพื่อนำเสนอในที่ประชุม ครม.สัญจร ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ จ.หนองบัวลำภู โดยจะฝากให้ที่ประชุมพิจารณาปัญหาเร่งด่วน นั่นก็คือการจัดทำแฟลตสำหรับการพักอาศัยของครู ให้คุณครูได้พักอาศัยในที่อยู่อย่างปลอดภัย รวมถึงจะเสนอปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านธุรการและนักการภารโรงแก่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาคืนนักการภารโรงให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูแลเรื่องห้องน้ำเพื่อซ่อมแซมให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระของครูอย่างแท้จริง“ รมช.ศธ. กล่าวในตอนท้าย ก่อนชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน