สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานโรงเรียนขนาดเล็ก

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และให้ถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกันในแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และบูรณาการกระบวนการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของธุรการโรงเรียนในอนาคต โดยมี นายอภินันทิชัย แกระหัน  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา  และธุรการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ