ผอ.สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) และคณะ เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา พสน. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงแนะแนวการศึกษา การดำเนินชีวิต พร้อมให้กำลังใจ และมอบปัจจัยให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้ใช้อุปโภค บริโภคต่อไป

ภาพ/ข่าว นายภูริวัจน์ วงศ์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุธาสินี คันทวงค์ เลขานุการ