สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 48

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 48 (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ได้รับเกียรติจากนางสาวอรอาภา โลห์วีระ รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมแข่งขัน 64 โรงเรียน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ