กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 4  ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างวินัย ตรงต่อเวลา ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ตลอดจนแจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1