สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

วันพระราชทานธงชาติไทย

นายศุภกร วิแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ และ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒