สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.2566

นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกิจกรรมน้องไหว้พี่ ประจำวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)